Rozdíl mezi havarijním pojištěním a povinným ručením

Vysvětlení rozdílu mezi povinným ručením a havarijním pojištěním

Aby nedocházelo k omylům, musíme si uvést rozdíly mezi havarijním pojištěním a povinným ručením. Hlavní rozdíl spočívá v tom, že povinné ručení, jak již název napovídá, je povinné ze zákona. Jedná se o pojištění vozidla v případě, že způsobíte dopravní nehodu a vznikne škoda na majetku, životě či zdraví. Z tohoto pojištění jsou pak hrazeny vzniklé škody. Pokud povinné ručení nemáte a přesto vůz provozujete na veřejných komunikacích, riskujete vysokou pokutu a také příspěvek do garančního fondu za každý nepojištěný den.

Po uzavření povinného ručení obdržíte tvz. zelenou kartu. Jedná se o doklad, který potvrzuje, že v případě způsobení dopravní autonehody budete moci vzniknou škodu uhradit. A naopak, další strany budou mít jistotu, že škoda bude uhrazena. Škoda, kterou sami zaviníte sobě, však nebude hrazena z tohoto pojištění. K tomu právě slouží havarijní pojištění. Kromě vzniklé škody při autonehodě, je vám vyplaceno pojistné také v případě krádeže, živelné události, vandalismu nebo střetu se zvířetem. Havarijní pojištění je na rozdíl od povinného ručení zákonem nepovinné, tedy dobrovolné. Záleží tedy pouze na vás, zda si jej pořídíte.

Do výpočtu havarijního pojištění se započítává celá řada faktorů. Jde například o věk řidiče, stáří vozidla, značku a typ automobilu, atp. Nejdůležitější je ovšem cena vozidla. V případě, že nabouráte, pojišťovna hradí za opravu odpovídající částky.

Havarijní pojištění:

  • kryje škody na vašem voze
  • je dobrovolné
  • je pojištěním majetkovým

Havarijní pojištění je pojištěním majetkovým. A ne, jak si většina lidí myslí, pojištěním odpovědnosti za škodu. A nemá proto povahu náhrady škody, ale pouze kompenzuje vzniklé náklady. V podmínkách o havarijním pojištění je uvedeno, že pojišťovna vyplatí částku na potřebné opravy a odečte spoluúčast.

Povinné ručení:

  • kryje škody způsobené vaším vozem
  • je povinné
  • je pojištěním odpovědnosti za škodu

Povinné ručení je naopak pojištěním odpovědnosti za škodu a nemá povahu náhrady škody. Poskytuje finanční kompenzaci vzniklých nákladů. Co se týká stanovení ceny, občanský zákoník stanovuje, že výše určení škody na věci se vychází z ceny v době poškození.

Získejte až o 70% levnější havarijní pojištění!

Vyplňte naši jednoduchou kalkulačku a zjistěte, která pojišťovna vám umí nabídnout nejlepší cenu.

Online kalkulačka

Havarijní pojištění kalkulačka

Chcete-li se dozvědět víc o havarijním pojištění, je naše webová stránka určena právě vám. Získáte informace o tom, na co je určeno, kdy je vhodné si jej pořídit a naopak, kdy to výhodné není. Budete vědět, jaký je rozdíl mezi havarijním pojištěním a povinným ručením.

Ukážeme vám seznam pojišťoven a jejich slevy, či bonusy, které nabízí pro své zákazníky. Pro usnadnění hledání nejvhodnější pojišťovny je vám zde k dispozici také kalkulačka havarijního pojištění. To a další informace naleznete na této internetové stránce.

© Havarko